Koordinátor Centra celoživotného vzdelávania PF UKF v Nitre:

 

Doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.

prodekan pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy

 

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

Tel: (+421) 037 / 640 82 24

e-mail: arecka@ukf.sk

Odborný pracovník:

 

PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.

zodpovedná koordinátorka pedagogickej praxe učiteľských študijných programov
uskutočňovaných na FPV, FF a PF UKF v Nitre

koordinátorka pedagogickej praxe študentov PF (UAP) UKF v Nitre

 

Tel.: 037 / 640 82 67

e-mail: kszijjartoova@ukf.sk

Odborný pracovník:

 

Gabriela Ištokovičova

referent pre atestačné konania a programy kontinuálneho vzdelávania,

referent pre ďalšie vzdelávanie – Doplňujúce pedagogické štúdium,

Rozširujúce štúdiá

 

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

Tel: (+421) 037 / 640 82 13

e-mail: gistokovicova@ukf.sk

Odborný pracovník:

 

PaedDr. Jana Luprichová, PhD.

projektový manažér

 

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

Tel: (+421) 037 / 640 82 13

e-mail: jluprichova@ukf.sk

Odborný pracovník:

 

PhDr. Katarína Račeková, PhD.

koordinátorka pedagogickej praxe študentov FPV a PF (PEP a UPV) UKF v Nitre

 

Tel. 037 / 640 82 68

e-mail: kracekova@ukf.sk

 

Sekretariát:

 

Marta Vavrová

 

Tel.: 037 / 640 82 52

e-mail: mvavrova2@ukf.sk

Sekretariát:

 

Iveta Kováčikova

 

Tel.: 037 / 640 82 52

e-mail: ikovacikova@ukf.sk

 

Design: © ARTSCOM 2013