ŠTUDIJNÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY*, KATEGÓRIE A PODKATEGÓRIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PRE VYKONANIE PRVEJ A DRUHEJ ATESTÁCIE NA PF UKF V NITRE

 

Pedagogickí zamestnanci
Názov študijného odboru a študijný program Stupeň
ukončeného
vš. št.
Fakulta Kategória Podkategória
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Mgr. PF učiteľ

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Učiteľ jazykovej školy

1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy učiteľstvo technickej výchovy Mgr. PF učiteľ

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo hudobného umenia Mgr. PF učiteľ

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy) Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) Mgr. PF učiteľ

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Učiteľ základnej umeleckej školy

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo hudobno-dramatického umenia Mgr. PF učiteľ Učiteľ základnej umeleckej školy Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Mgr. PF učiteľ

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy -len ukončené UAP pedagogika –psychológia a špecializačné štúdium predškolská pedagogika),

Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

1.1.4 Pedagogika Pedagogika Mgr. PF vychovávateľ  
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Mgr PF učiteľ

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy -len ukončené UAP v aprobácii pedagogika –psychológia a špecializačné štúdium predškolská pedagogika),

Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) Mgr PF učiteľ

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) Mgr PF učiteľ

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Učiteľ základnej umeleckej školy

1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy učiteľstvo techniky (v kombinácii) Mgr PF učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr PF učiteľ

Učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy) Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo anglický jazyk a literatúra Mgr PF učiteľ

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie Učiteľ jazykovej školy

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo etická výchova Mgr PF učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy) Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo estetická výchova Mgr PF učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy) Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo francúzsky jazyk a literatúra Mgr PF učiteľ

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie Učiteľ jazykovej školy

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo biológia Mgr FPV učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo chémia Mgr FPV učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo ekológia Mgr FPV učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo fyzika Mgr FPV učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo informatika Mgr FPV učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo matematika Mgr FPV učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo geografia Mgr FPV učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 
*odbor štúdia a študijný program vymedzuje kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti v škole alebo školskom zariadení
Žiadosť o vykonanie atestácie pre vyššie uvedené odbory (predmety), kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca záujemca zasiela na adresu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre: PF UKF v Nitre, Dekanát PF – Centrum celoživotného vzdelávania, Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

 

Design: © ARTSCOM 2013