Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690 DOC
Súčasti atestačnej práce DOC
Vzor obalu atestačnej práce DOC
Vzor titulneho listu atestačnej práce DOC
Design: © ARTSCOM 2013